Prijava za miss

Djevojke koje žele sudjelovati na izboru Miss Universe Hrvatske, prema pravilima Miss Universe Organization, moraju zadovoljiti nekoliko osnovnih kriterija:
  1. Moraju imati navršenih 18 godina i ne smiju biti starije od 28 godina s datumom održavanja izbora Miss Universe Hrvatske.
  2. Ne smiju biti udane, niti rastavljene, niti poništenog braka.
  3. Ne smiju biti majke niti u drugom stanju.
  4. Moraju biti hrvatske državljanke s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (bez obzira što možda trenutno zbog školovanja privremeno žive negdje drugdje) i moraju najmanje šest (6) mjeseci prije finalnog izbora živjeti u Republici Hrvatskoj.
VAŽNA NAPOMENA: nepotpune prijave, prijave bez telefona za kontakt i dviju fotografija neće se razmatrati. Molimo da jedna fotografija bude fotografija lica, a druga cijeloga tijela u kupaćem kostimu.

Ako želite sudjelovati na izboru Miss Universe Hrvatske, ljubazno molimo ispunite ovu PRIJAVNICU